fbpx

POLITYKA JAKOŚCI

POLITYKAJAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI

2021 01 05

 1. Ciągłe doskonalenie procesów produkcyjnych, zapewniające bezpieczeństwo produktów i zgodność z normami ISO 9001 i ISO 22 000.
 2. Spełnienie wymagań aktów prawnych Republiki Litewskiej, UE i innych dokumentów normatywnych mających zastosowanie do spółki w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów.
 3. Przydzielenie niezbędnych zasobów do realizacji celów biznesowych firmy, bezpieczeństwa żywności i polityki jakości.
 4. Zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności w łańcuchu dostaw od odbioru surowca do dostarczenia produktu końcowego konsumentowi.
 5. Wdrożenie polityki bezpieczeństwa i jakości żywności we współpracy z wiarygodnymi dostawcami.
 6. Coroczna weryfikacja polityki jakości i bezpieczeństwa żywności, jej stałe doskonalenie.
 7. Efektywne wykorzystanie zasobów energetycznych, maksymalizacja wykorzystania odnawialnych źródeł energii w procesach produkcyjnych.
 8. Tworzenie optymalnych warunków dla wydajnej pracy, zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego i samoekspresji.
 9. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników na wszystkich poziomach poprzez doskonalenie ich wiedzy i umiejętności, zachęcenie ich do osiągnięcia jak najwyższych wyników pracy.
 10. Szanowanie godności każdego pracownika i docenienie jego wkładu w sukces firmy.
 11. Utrzymywanie i promowanie dobrych relacji między wszystkimi pracownikami firmy.

Dyrektor                                                                                                       R. Girkontienė

 

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT