Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/karaft/domains/kauencraft.lt/public_html/wp-content/plugins/easy-fullscreen-slider/easy-fullscreen-slider.php on line 246

Kokybės politika

   KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

2021 01 05

Įmonės vadovybė įsipareigoja įmonės veikloje taikyti tarptautinio maisto saugos (IFS) reikalavimus.

 1.  Prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą.
 2.  Užtikrinti gaminamų produktų saugos ir kokybės reikalavimus, atitinkančius vartotojo poreikius.
 3.  Analizuoti vartotojų/užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus.
 4. Užtikrinti įmonės veiklos tvarumą, ir tęstinumą, skatinant tausojantį požiūrį į aplinką.
 5. Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai dirbti, užtikrinant socialines garantijas, savitarpio supratimo atmosferą, etišką elgesį, darbuotojų tarpusavio pagarbą.
 6. Užtikrinti kiekvieno darbuotojo asmens atsakomybę už pagaminto produkto saugą.
 7. Užtikrinti gaminamų produktų atitiktį maisto saugai ir kokybės reikalavimams, teisės aktams bei patvirtintoms specifikacijoms.
 8. Užtikrinti, kad taikant RVASVT HACCP sistemą ir kitas maisto saugos vadybos priemones, būtų sudaromos sąlygos gaminti ir tiekti į rinką saugius ir kokybiškus produktus.
 9. Sudaryti sąlygas saugių ir kokybiškų produktų gamybai.
 10. Užtikrinti sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą.
 11. Užtikrinti tiekėjų dalyvavimą, įgyvendinant energijos suvartojimo mažinimą ir minimalų atliekų kiekį.
 12. Užtikrinti ir vieną kartą metuose peržiūrėti bei pakoreguoti maisto saugos politiką.
 13. Šios politikos pagrindu patvirtinti visų padalinių tikslus.
 14. Maisto saugos ir kokybės politika žinoma darbuotojams ir prieinama klientams.

Direktorė                                                                                                       R. Girkontienė

 

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT