fbpx

Kokybės politika

 KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

2021 01 05

 1. Nuolat tobulinti gamybos procesus, užtikrinti produkto saugumą ir atitikimą ISO 9001 ir ISO 22 000 standartams.

 2. Užtikrinant gaminamų produktų kokybę ir saugą, atitikti įmonei taikomus LR, ES teisės aktų  ir kitų norminių dokumentų reikalavimus.

 3. Skirti reikiamus išteklius įmonės veiklos tikslų, maisto  saugos ir kokybės politikos įgyvendinimui.

 4. Garantuoti maisto saugą tiekimo grandinėje nuo žaliavos priėmimo iki galutinio produkto pateikimo vartotojui.

 5. Įgyvendinti maisto saugos  ir kokybės politiką bendradarbiaujant su patikimais tiekėjais.

 6. Kasmet peržiūrėti kokybės ir maisto saugos politiką, nuolat ją tobulinti.

 7. Efektyviai naudoti energijos resursus, savo gamybos procesams maksimaliai naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius.

 8. Sudaryti optimalias sąlygas efektyviai dirbti, užtikrinti profesinio tobulėjimo  ir saviraiškos galimybes.

 9. Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją tobulinant jų žinias ir įgūdžius, skatinti juos siekti kuo aukštesnių darbo rezultatų.
 10. Gerbti kiekvieno darbuotojo orumą ir pripažinti jo įnašą į sėkmingą bendrovės darbą.

 11. Palaikyti ir skatinti gerus tarpusavio santykius tarp visų įmonės darbuotojų.

 12. Lanksčiai reaguoti į kiekvieno kliento pageidavimus, siekti klientų pasitenkinimo, atitinkant jų lūkesčius ir reikalavimus.

 

Direktorė                                                                                                       R. Girkontienė

 

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT