Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/karaft/domains/kauencraft.lt/public_html/wp-content/plugins/easy-fullscreen-slider/easy-fullscreen-slider.php on line 246

Kokybės politika

 

KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

2023 01 04

              

Įmonės vadovybė įsipareigoja įmonės veikloje taikyti tarptautinio maisto saugos (IFS) reikalavimus.

 • Užtikrinti, kad apie politiką ir politikos nuostatų taikymą praktikoje, būtų įtraukiami visų padalinių atsakingi darbuotojai,
 • Įgyvendinti maisto saugos kultūrą visoje produktų gamybos grandinėje, didinant darbuotojų informuotumą apie maisto saugos ir higienos svarbą bei maisto saugos pavojus.
 • Užtikrinti efektyvią įmonės darbuotojų komunikaciją visose srityse bei lygmenyse.
 • Tarpusavio pagarbos, tinkamo etiško elgesio, asmeninių atsakomybių skatinimas kolektyve.
 • Skirti išteklius nustatytų tikslų įvykdymui, kokybės ir maisto saugos užtikrinimui bei korekcinių veiksmų įgyvendinimui, išvengiant neatitikčių,
 • Sudaryti sąlygas saugių ir kokybiškų produktų gamybai,
 • Užtikrinti energijos suvartojimo mažinimą,
 • Užtikrinti sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą,
 • Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminamų ir pagamintų produktų saugą,
 • Užtikrinti, kad taikant RVASVT HACCP sistemą ir kitas valdymo priemones, būtų sudaromos sąlygos gaminti ir tiekti į rinką saugius ir kokybiškus produktus.
 • Analizuoti vartotojų/užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus,
 • Užtikrinti gaminamų produktų atitiktį maisto saugos ir kokybės reikalavimams, teisės aktams, bei patvirtintoms specifikacijoms,
 • Užtikrinti vartotojų poreikius gaminant saugius ir kokybiškus produktus,
 • Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai dirbti, užtikrinant socialines garantijas, savitarpio atmosferą, etišką elgesį, darbuotojų tarpusavio pagarbą,
 • Užtikrinti tiekiamų žaliavų, medžiagų kokybės kontrolę, jų atitikties patvirtintoms specifikacijoms, deklaracijoms bei teisės aktams,
 • Užtikrinti politikos nuostatų taikymą praktikoje, įtraukiant visų padalinių atsakingus darbuotojus,
 • Prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą,
 • Užtikrinti įmonės veiklos tvarumą, ir tęstinumą, skatinant tausojantį požiūrį į aplinką,
 • Užtikrinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos peržiūros vykdymą.
 • Užtikrinti, kad informacija susijusi su maisto sauga, produktų kokybe, autentiškumu, veiksmingumu būtų laiku pranešama atitinkamam personalui.
 • Užtikrinti, kad Aukščiausioji vadovybė palaikytų įmonės politiką.

Direktorė                                                                                                       R. Girkontienė

 

 

 

IFS Food Version 7:

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT