Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/karaft/domains/kauencraft.lt/public_html/wp-content/plugins/easy-fullscreen-slider/easy-fullscreen-slider.php on line 246

Kokybės politika

   KOKYBĖS IR MAISTO SAUGOS POLITIKA

2023 01 04

Įmonės vadovybė įsipareigoja įmonės veikloje taikyti tarptautinio maisto saugos (IFS) reikalavimus.

 1. Užtikrinti politikos nuostatų taikymą praktikoje, įtraukiant visų padalinių atsakingus darbuotojus,
 2. Įgyvendinti maisto saugos kultūrą visoje produktų gamybos grandinėje, didinant darbuotojų informuotumą apie maisto saugos ir higienos svarbą bei maisto saugos pavojus. Užtikrinti efektyvią įmonės darbuotojų komunikaciją visose srityse bei lygmenyse.
 3. Tarpusavio pagarbos, tinkamo etiško elgesio, asmeninių atsakomybių skatinimas kolektyve.
 4. Skirti išteklius nustatytų tikslų įvykdymui, kokybės ir maisto saugos užtikrinimui bei korekcinių veiksmų įgyvendinimui, išvengiant neatitikčių,
 5. Sudaryti sąlygas saugių ir kokybiškų produktų gamybai,
 6. Užtikrinti energijos suvartojimo mažinimą,
 7. Užtikrinti sistemingą bendrovės darbuotojų mokymą ir jų kvalifikacijos kėlimą,
 8. Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už gaminamų ir pagamintų produktų saugą,
 9. Užtikrinti, kad taikant RVASVT HACCP sistemą ir kitas valdymo priemones, būtų sudaromos sąlygos gaminti ir tiekti į rinką saugius ir kokybiškus produktus.
 10. Analizuoti vartotojų/užsakovų atsiliepimus apie gaminamus produktus,
 11. Užtikrinti gaminamų produktų atitiktį maisto saugos ir kokybės reikalavimams, teisės aktams, bei patvirtintoms specifikacijoms,
 12. Užtikrinti vartotojų poreikius gaminant saugius ir kokybiškus produktus,
 13. Suteikti sąlygas darbuotojams kokybiškai dirbti, užtikrinant socialines garantijas, savitarpio atmosferą, etišką elgesį, darbuotojų tarpusavio pagarbą,
 14. Užtikrinti tiekiamų žaliavų, medžiagų kokybės kontrolę, jų atitikties patvirtintoms specifikacijoms, deklaracijoms bei teisės aktams,
 15. Užtikrinti politikos nuostatų taikymą praktikoje, įtraukiant visų padalinių atsakingus darbuotojus,
 16. Prižiūrėti ir nuolat tobulinti kokybės ir maisto saugos vadybos sistemą,
 17. Užtikrinti įmonės veiklos tvarumą, ir tęstinumą, skatinant tausojantį požiūrį į aplinką,
 18. Užtikrinti smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos peržiūros vykdymą.

Direktorė                                                                                                       R. Girkontienė

 

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT