fbpx

ES PROJEKTAI

Įmonės įgyvendinami ES projektai:

 

COVID-19 produktų gamybos plėtra pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 „COVID-19 produktai LT“.

Įgyvendinus projektą įmonė išvystys kovai su COVID-19 pandemija būtinų produktų gamybą, taip tuo pačiu išplečiant įmonės gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projektu planuojama įsigyti ir įdiegti įranga leis taikyti pažangiausius sprendimus biocidinių produktų gamybos srityje.

Projekto biudžetas – 977 238,88 EUR
Skiriamos finansavimo lėšos – 928 376,94 EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

 

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Kauen craft“ II etapas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT.

Įgyvendinus projektą įmonės gaiviųjų gėrimų gamyba bus pilnai automatizuota. Projekto įgyvendinimas leis įmonei padidinti darbo našumą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose. Projektu planuojama įsigyti ir įdiegti įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus gaiviųjų gėrimų gamybos srityje.

Projekto biudžetas – 302 000,00 EUR
Skiriamos finansavimo lėšos – 105 700,00 EUR

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

UAB „Kauen craft” ir UAB „Druskininkų Rasa“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje

UAB „Kauen craft“ su partneriu UAB „Druskininkų Rasa“ 2019 m. rugpjūčio mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Kauen craft” ir UAB „Druskininkų Rasa“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto metu pareiškėjas UAB ,,Kauen craft” ir partneris UAB ,,Druskininkų Rasa” apmokys 140 abiejų įmonių darbuotojų, kurie patobulins savo kvalifikaciją, įgis specifinių žinių, todėl galės profesionaliai atlikti savo kasdienes darbo funkcijas bei užtikrinti tinkamą veiklos procesų atlikimą.

Planuojama projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022 m. vasario mėn. 7 d.

Projekto įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“.

Bendra šio projekto vertė – 339 226,96 Eur, iš kurių 203 536,00 Eur yra finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis.

 

UAB „Kauen craft“ produktų dizainų sukūrimas
Projekto tikslas – sukurti, atnaujinti savo gaminamų produktų, jų pakuočių dizainus.
UAB ,,Kauen craft“, kurios prekinis ženklas „RASA“ yra seniausiai žinomas vaisvandenių prekinis ženklas Lietuvoje. Įmonė nuolat analizuoja besikeičiančius vartotojų poreikius, investuoja į naujausias technologijas, nuolat atnaujina ir tobulina savo gaminamą produkciją, todėl jau įgijo vartotojų pripažinimą. Išnaudojant esamą patirtį, įmonė numato sukurti ir atnaujinti savo gaminių dizainus. Įmonė numato įgyvendinti projektą UAB „Kauen craft“ produktų dizainų sukūrimas Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0011 pagal priemonę 03.3.1-LVPA-K-838 Dizainas LT.
Įgyvendinus projektą ir sukūrus naujus produktų dizainus tikimasi pritraukti naujų vartotojų, kas leis padidinti įmonės pardavimus ir pelningumą, o tuo pačiu ir darbo našumą.

Projekto biudžetas – 57 950 EUR
Skiriamos finansavimo lėšos – 28 975 EUR
Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

 

„UAB „Kauen craft“ ir UAB „Druskininkų RASA“ darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“).
Projekto  metu numatyta investuoti darbuotojų apmokymus darbo vietoje, skirtus jų kvalifikacijos tobulinimui. Įgyvendinus projektą bus apmokyti 140 darbuotojų, kurie įgis specifinių žinių, kas leis profesionaliai atlikti savo kasdienines užduotis ir funkcijas, leis užtikrinti tinkamą įmonės veiklos procesų atlikimą.

Projekto vertė – 339 226,96 Eur

 

Gamybos skaitmeninimo technologijų diegimas UAB „Kauen craft“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0106 „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ pagal įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Projekto tikslas – automatizuoti įmonės gaiviųjų gėrimų gamybą, tokiu būdu didinant įmonės darbo našumą, gaminių spektrą, pardavimų ir eksporto apimtis bei įmonės konkurencingumą Lietuvos ir užsienio rinkose.

Projekto vertė – 1 603 000 Eur

 

 

Įgyvendinti ES projektai:

Saulės elektrinės 700 kW įdiegimas UAB „Kauen craft“.
Projekto vertė – 613 396 Eur

Mokslinių tyrimų infrastruktūros plėtra. 
Projekto vertė 700 000 Eur.

Verslo valdymo sistemos
Projekto vertė – 33 010 Eur

Energijos vartojimo auditas įmonėje.
Projekto vertė – 21 482 Eur


UAB „Kauen craft“ produkcijos dizainų sukūrimas.
Projekto vertė – 19 500 Eur

 

 

 

 

 

 

 

ATSIPRAŠOME, BET SVETAINĖ SKIRTA NE JAUNESNIEMS KAIP 18 METŲ LANKYTOJAMS.

AR JUMS JAU YRA 20 METŲ?

KAUENCRAFT